Kinderen en jongeren

Aanmeldingsklachten
De klachten waarvoor kinderen (4 - 12 jaar) en jongeren (12 - 18 jaar) kunnen worden aangemeld zijn:

• Angsten (b.v. faalangst)
• Somberheid of depressiviteit
• Assertiviteitsproblemen
• Gedragsproblemen
• Teruggetrokken en/of passief gedrag
• Slaapproblemen
• Traumatische gebeurtenissen
• Rouw
• Bedplassen, problemen met de ontlasting
• Problemen ten gevolge van echtscheiding
• Omgaan met ziekte, handicap
• Ontwikkelingsproblemen
• Pest- en plaagproblemen
• Pubergedrag
• Sociale problemen
• Opvoedkundige vragen
• Dwanghandelingen of obsessies
• Eetproblemen
• Lichamelijke klachten waarvoor de arts geen lichamelijke oorzaak kan vinden

Werkwijze
Hoeveel contacten er nodig zijn en hoelang de behandeling duurt kan zeer verschillend zijn. Een gesprek of spelcontact duurt 45 minuten. Na de aanmelding door de huisarts of via uw gemeente volgt de eerste afspraak. U wordt dan als ouder(s) alleen of samen met uw kind uitgenodigd voor een eerste gesprek. Afhankelijk van zijn of haar leeftijd of klacht kan een kind of een jongere ook alleen komen.
Tijdens de intake (meestal 2 à 3 gesprekken) breng ik de problemen en de geschiedenis daarvan in kaart. Daarbij wordt er meestal ook een vrij uitgebreide ontwikkelingsanamnese afgenomen. Dan volgt de behandeling. Voor iedere klacht wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is. Bij de behandeling van jonge kinderen wordt uiteraard gebruik gemaakt van spel en creatieve middelen. Elke behandeling van een kind gaat samen met oudergesprekken. Dit geldt in mindere mate voor de behandeling van jongeren.
Alle contacten zijn vertrouwelijk, zowel met het kind of de jongere als met de ouder(s). Bij jonge kinderen zal zonder toestemming van de ouders niet worden gesproken met derden (bijvoorbeeld leerkrachten).
De informatieverstrekking van vertrouwelijkheden aan ouders is afhankelijk van de leeftijd van het kind of de jongere.
Wanneer beide ouders het ouderlijk gezag dragen kan een kind pas worden aangemeld als beide ouders met deze aanmelding akkoord gaan.

Behandeling
Behandelmethoden waarmee ik werk in mijn praktijk zijn onder andere:

• Ouderbegeleiding
• Speltherapie
• Mediatietherapie (behandeling van kind via ouders)
• Cognitieve gedragstherapie
• Oplossingsgerichte therapie
• Angstbehandeling
• EMDR (traumabehandeling)
• Psycho-educatie