Tarieven
Vergoeding
De behandeling wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding is afhankelijk van het soort verzekering (natura- of restitutiepolis), de polisvoorwaarden en een eventueel eigen risico. Het wettelijk verplichte eigen risico is van toepassing voor volwassenen en adolescenten vanaf 18 jaar bedraagt €385 euro. U dient zelf bij uw zorgverzekeraar te informeren of u heeft gekozen voor een vrijwillig eigen risico en wat de eventueel bijkomende kosten zijn. Ik heb met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract gesloten, met uitzondering van Menzis. Neem voor de zekerheid contact op met uw zorgverzekeraar om te informeren of u in aanmerking komt voor een vergoeding op basis van contractzorg.

Om uw behandeling vergoed te krijgen heeft u altijd een verwijzing nodig van de huisarts. Deze dient u bij de eerste afspraak mee te nemen. De zorgverzekeraars stellen eisen aan deze verwijsbrief. De datum die op de brief moet staan ligt vóór de datum van het eerste gesprek. Uw naam en adresgegevens en die van de verwijzer moeten erin staan, maar ook de AGB-code van de verwijzer. Verder een expliciete uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis en een expliciete keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde GGZ. En ten slotte een stempel van de praktijk en/of de handtekening van de verwijzer.

Wanneer u zich bij mij aanmeldt vraag ik naar gegevens over uw zorgverzekeraar, relatienummer, en uw burger service nummer. Al deze gegevens staan op uw verzekeringspas. Mocht er iets veranderen in uw situatie, zoals een adreswijziging, verandering van zorgverzekeraar of soort polis dan dient u dit aan mij door te geven.

Afspraak afzeggen
Indien uw afspraak niet 24 uur van tevoren is afgezegd zal ik het consult bij u in rekening moeten brengen. Deze rekening van 42 euro wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed.

Niet verzekerde zorg
Voor de behandeling van gezondheidsklachten, die niet (meer) onder de verzekerde zorg vallen, geldt dat u deze behandeling zelf moet betalen. Hier voor geldt het zgn. OZP tarief van € 98,00.
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ozp niet-basispakketzorg consult wordt jaarlijks vastgesteld door de NZa.

Nieuwe regels Jeugdwet
Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de psychologische hulp aan kinderen en jongeren tot 18 jaar. Dit staat in de Jeugdwet. Deze hulp zit dan niet meer in het pakket van de zorgverzekering; u kunt zich hier niet meer voor verzekeren.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar
Hulp aan jeugdigen wordt vanaf 1 januari 2015 vergoed door de gemeente waarin uw kind staat ingeschreven. Alleen behandeling door praktijken met een contract met de gemeente worden vergoed door de gemeente.

Echter:

In tegenstelling tot de voorgaande jaren heb ik besloten met ingang van 2018 geen contracten meer af te sluiten met de verschillende gemeenten die deel uit maken van de regio Zaanstreek-Waterland. (Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang). Aanleiding tot dit besluit was de administratieve rompslomp rond de aanbesteding.

Als u uw kind bij wil aanmelden voor psychologische hulp dan kan dat uiteraard nog wel maar de hulp wordt niet vergoed door de gemeente en u moet de hulp dan zelf betalen. Hiervoor geldt een uurtarief van €98 per sessie. Een sessie zelf duurt 3 kwartier, daarnaast is ongeveer een kwartier nodig voor rapportage en voorbereiding. Eventueel kunt u bij uw gemeente informeren of uw kind in aanmerking komt voor toekenning van een persoonsgebonden budget. Voor meer en actuele informatie: www.pgb.nl