Volwassenen

Aanmeldingsklachten
De klachten waarvoor u zich onder andere kunt aanmelden:

• Angst- en spanningsklachten, fobieën
• Depressie, somberheid, piekeren
• Overbelasting, overspannenheid, burnout
• Verwerking van ziekte, handicap
• Rouwverwerking
• Lichamelijke problemen waarvoor geen direct medische oorzaak is.
• Dwanggedachten en -handelingen
• Opvoedingsproblemen
• Levensfaseproblematiek
• Traumatische ervaringen

Werkwijze
Hoeveel gesprekken nodig zijn om op eigen kracht verder te kunnen is verschillend van persoon tot persoon. Mijn uitgangspunt is dat een psychotherapie zo kort moet zijn als kan en zo lang als noodzakelijk is. Dit hangt echter ook sterk af van de aard en de ernst van de klachten en de wijze waarop u zelf in het dagelijks leven met de therapie aan de slag gaat. Psychotherapie is een behandeling voor mensen die al lange tijd last hebben van psychische problemen en die niet voldoende baat hebben bij een kortdurende klachtgerichte eerstelijnsbehandeling.
Deze klachten kunnen te complex zijn voor een kortdurende behandeling of veroorzaakt worden door een onderliggende ontwikkelingsstructuur in uw persoonlijkheid. Deze "persoonlijkheids structuur", die voornamelijk in de eerste jaren van je leven wordt gevormd heeft dan geen normale ontwikkeling kunnen doorlopen. Dit komt door de ervaringen die je in je leven hebt meegemaakt, de voorbeelden en invloeden van belangrijke personen in je leven, o.a. ouders, familieleden of door een genetische aanleg. In deze gevallen kan een psychotherapeutische behandeling de juiste behandelvorm zijn.

In het eerste gesprek van de psychotherapiebehandeling wordt u gevraagd toestemming te geven om uw verwijzer schriftelijk van de behandeling op de hoogte te stellen. In deze brief zal aanmeldingsklacht, de eventuele diagnose en het behandelplan worden vermeld.

Een gesprek duurt 45 minuten. Na de aanmelding volgt de eerste afspraak. In de intake (meestal 1 à 2 gesprekken) breng ik samen met u de klachten en de geschiedenis ervan in kaart. Zo nodig wordt er gebruik gemaakt van vragenlijsten. Vervolgens stel ik een voorlopige diagnose en ik bespreek met u welke vorm van begeleiding of behandeling het meest geschikt is. Ook spreken we samen af hoe vaak de sessies plaats zullen vinden. Mocht er een andere vorm van hulp nodig zijn, dan zorg ik in overleg met u en uw huisarts, voor de juiste doorverwijzing. Na deze inventarisatie volgt de behandeling. Voor elke cliënt wordt bekeken welke behandelmethode het meest geschikt is voor haar of zijn specifieke problematiek. Samen stellen we doelen op waaraan u tijdens de behandeling gaat werken. Doelen kunnen bijvoorbeeld zijn; het verkrijgen van inzicht, het leren omgaan met moeilijke situaties of gevoelens, en het leren van nieuwe vaardigheden. Hierbij staat voorop dat uw emotionele klachten verminderen of worden opgeheven.

Behandeling
Behandelmethoden waarmee ik werk in mijn praktijk zijn onder andere:

• Cognitieve gedragstherapie
• Psychodynamische psychotherapie
• STDP (Short Term Dynamic Psychotherapy)
• Oplossingsgerichte therapie
• EMDR (traumabehandeling)
• Psycho-educatie
• Ouderbegeleiding
• Systeemtherapie

Tussentijds wordt er samen met u besproken of de behandeling voldoende voortgang heeft en of de ingeslagen weg nog steeds de juiste is. Zo nodig kan de werkwijze worden bijgesteld. De beëindiging van de behandeling vindt plaats door middel van een afsluitend gesprek.